Ceník

Ceník služeb - platby cash  

Úhrada ušlého ordinačního času lékaře v případě nedostavení se bez omluvy telefonicky nebo emailem na objednaný termín do 8.00 v den termínu návštěvy (první absenci z vážných důvodů akceptujeme)

                       200,-

Podrobný výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu

                250,-
Vyšetření mimo ordinační hodiny, kdy diagnóza přímo neohrožuje život /dítě není v ohrožení života/    300,-

Vyšetření pro řidičský průkaz  

  250,-

Pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace - vyhledávání, prostudování a předání zdravotnické dokumentace  (každých započatých 30 minut)

  200,-

Vystavení lékařské zprávy - výpis z dokumentace na žádost fyzické osoby 

  150,-

Vystavení lékařské zprávy na žádost školského systému - MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, Pedagogicko psychologická poradna

  100,-

Lékařská zpráva pro sportovní činnost, rekreační akce

   100,-

Jednoduché administrativní výkony

   100,-
Recept vystavený bez předchozího objednání a to na počkání a bez návaznosti na klinické vyšetření       50,-
Recept vystavený po telefonické žádosti (domluvě) a to do následujícího pracovního dne ambulance  - bezplatně    

Zaslání zdravotnické dokumentace - poštovné

    30,-
Rodinná terapie 60 min 600,-
Rodinná terapie 90 min 800,-
Párová terapie 60 min 600,-
Párová terapie 90 min 800,-

 

Možnosti placení

Sezení je možno hradit hotově vždy na konci sezení nebo předem převodem na účet. 

 

Storno podmínky

Zrušení nebo přesunutí termínu je potřeba nahlásit nejpozději 24 hodin před smluveným sezením. U terapií platí storno podmínky bez 1. tolerované absence.

V případě, že je to kratší doba, hradí klient plnou cenu za neuskutečněné sezení.

Děkuji za pochopení.