Ceník

Ceník služeb - platby cash  

Úhrada ušlého ordinačního času lékaře v případě nedostavení se bez omluvy telefonicky, SMS nebo emailem na objednaný termín do 8.00 v den termínu návštěvy (první absenci z vážných důvodů akceptujeme)

                       500,-

Podrobný výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu

                250,-
Vyšetření mimo ordinační hodiny, kdy diagnóza přímo neohrožuje život (dítě není v ohrožení života)    500,-

Vyšetření pro řidičský průkaz  (Nejedná se o profesní záležitost řidiče ani řidiče vybodovaného - zde nutné vyšetření dopravního psychologa) Limity v pedopsychiatrii jsou jen závažné psychické onemocnění , včetně mentálního defektu a závislostí . Běžné, léčbou velmi dobře ovlivnitelné ADHD není důvodem nevlastnit ŘP!! Vyjadřuji se a - jsem oprávněná jen k tomuto- jen k civilnímu řízení motorových vozidel.

  400,-

Pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace - vyhledávání, prostudování a předání zdravotnické dokumentace  (každých započatých 30 minut)

  200,-

Vystavení lékařské zprávy - výpis z dokumentace na žádost fyzické osoby 

  200,-

Vystavení lékařské zprávy na žádost školského systému - MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, Pedagogicko psychologická poradna

  200,-

Lékařská zpráva pro sportovní činnost, rekreační akce

   200,-

Jednoduché administrativní výkony

   100,-
Recept vystavený bez předchozího objednání a to na počkání a bez návaznosti na klinické vyšetření.     100,-
Recept po telef. domluvě bez platby (pokud není ve vazbě na neomluvenou neúčast při vyšetření , příp. recept nevyzvednutý či propadlý)   0,-

Zaslání zdravotnické dokumentace - poštovné

    50,-
Individuální terapie 60 min 800,-
Rodinná terapie 90 min 1200,-
Párová terapie 90 min 1200,-

 

Možnosti placení

Sezení je možno hradit hotově vždy na konci sezení nebo předem převodem na účet. 

 

Storno podmínky

Zrušení nebo přesunutí termínu je potřeba nahlásit nejpozději 24 hodin před smluveným sezením. U terapií platí storno podmínky bez 1. tolerované absence.

V případě, že je to kratší doba, hradí klient plnou cenu za neuskutečněné sezení.

Děkuji za pochopení.