O mně 

MUDr. Gabriela Jahůdka VaníkováMUDr. Gabriela Jahůdka Vaníková je absolventkou Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc, obor všeobecné lékařství. 

Po jejím absolvování  působila jako sekundární lékař na Klinice dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě, atestaci z dětského lékařství složila v r.  2002.

Od téhož roku začala také působit v dětské psychiatrické ambulanci při Psychiatrickém oddělení FN Ostrava. Atestaci z dětské a dorostové psychiatrie složila v r. 2005.

Má specializovanou způsobilost jak z dětského lékařství, tak dětské a dorostové psychiatrie. Od r. 2008 působí rovněž v privátní praxi.

Je absolventka výcviku v Gestalt terapii Institutu Dialog. Členka České lékařské komory, České lékařské společnosti JEP, České pediatrické společnosti a České psychiatrické společnosti, Společnosti psychosomatické medicíny, České společnosti pro Gestalt terapii, Asociace dětské a dorostové psychiatrie.

Je soudním znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví a specializace dětská a dorostová psychiatrie.

 

Zaměření  v ambulanci směřuje  na zdravý duševní vývoj dětí a dorostu, spokojené fungování v rámci celé rodiny, diagnostiku a léčbu veškerých psychiatrických diagnóz dětského a dorostového věku.