MUDr. Gabriela Jahůdka Vaníková

Dětská a dorostová psychiatrie, 

soukromá ambulance 

PP FIT Ostrava, s.r.o.

Titus Livius – „Lidskému rodu není nic dražšího než děti.“ 

Výrazné omezení pracovní doby! Více info níže.


Dovolená ..  ambulance  Ot. Jeremiáše Ostrava- Poruba !
dovolená 29.7.,  1.8. , 5.8 , 8.8.- 12.8. !

 

V Nemocnici Havířov nepracuji 9.8. ,11.8  !
Recepty pro Porubu v dané době pouze  3.8. smskou.

Nově ordinuji úterý a čtvrtek v Nemocnici Havířov , tyto dny Vám telefon v soukromé ambulanci nezvedneme , proto pište sms , ozveme se Vám.

COVID-19

Vážení dětští klienti a jejich doprovázející osoby. Chod naší ambulance je mírně omezen. Přijímáme pouze objednané a předem domluvené  pacienty s ochrannými rouškami, kteří nejsou v karanténě, nemocní  či s diagnostikovaným COVID-19. Prosíme o nejnutnější možný doprovod, nejlépe jednou dospělou osobou.

My sami v ambulanci i v čekárně dbáme na dodržování všech platných bezpečnostních předpisů a doporučení.

Děkujeme za pochopení

Jsme na nové adrese!

Vchod máme společný s lékárnou. Více informací, včetně adresy v sekci kontakt.

line

MUDr. Gabriela Jahůdka Vaníková má specializovanou způsobilost jak z dětského lékařství, tak dětské a dorostové psychiatrie. Její práce směřuje  na zdravý duševní vývoj  dětí a dorostu, spokojené fungování v rámci celé rodiny, diagnostiku a léčbu veškerých  psychiatrických diagnóz dětského a dorostového věku. 

Je Vaše dítě neklidné, nevydrží u hry, má problémy s učením, vyhýbá se škole, má ranní nevolnosti, bolesti bříška a hlavy bez objasněné příčiny? 

Mnohdy se za tělesným problémem může schovávat problém psychický. Není dobré problémy podceňovat a brát na lehkou váhu.

Pokud je Vaše dítě často a nadměrně smutné nebo úzkostné, vyhýbá se aktivitám a svým vrstevníkům, je potřeba obrátit se o pomoc k odborníkovi. Na vině tak může být úzkost či deprese a zde se bez pomoci odborného lékaře neobejdete.

Jestliže dítě trpí nechutenstvím, odmítá potravu nebo se přejídá, nemůže usnout, budí se děsivými sny, sebepoškozuje se, je agresivní či útočné, má tiky, provádí opakovaně rituály - zde rovněž neváhejte kontaktovat včas odborného lékaře.

Pokud dítě prožilo traumatickou situaci nebo má obtíže v rodině spojené např.
s rozvodem rodičů a všimli jste si nápadné změny v jeho chování – neodkládejte návštěvu odborného lékaře.

Dětská a dorostová psychiatrie je tu pro Vás, kontaktujte nás zde.

line

Všichni sedíme ve velkém divadle světa  a cokoliv se zde děje,  se dotýká nás všech.

J. A. Komenský

Zkusme najít společnou řeč s našimi dětmi, zkusme je pochopit a propojit naše dva světy. Naučme se vidět svět i jejich  dětskýma očima.

Motto: "Pomáháme dětem, pomáháme zvířatům."

Click and feed

Výrazné omezení pracovní doby!


Pro nové děti do Ostravy - ambulance Ot. Jeremiáše - objednávky výhradně ve středy v čase  8,30-9,30 , pak 12.30-  14,55 a 17,00-18,00 na telefonním čísle 604448116/ do pořadníku /. Bohužel nyní máme stop stav, (nevyřízené objednávky v pořadníku) .

Nové objednávky budeme vyřizovat od října 2022 na rok 2023, vždy se zanesením do pořadníku

Děti, které již máme v péči - lze nás kontaktovat v pondělky od 10,00- 18,00 na telefonním čísle 604448116, pokud se Vám nepodaří s námi spojit pošlete sms, ozveme se zpět.

Pokud se chcete omluvit a nepodařilo se Vám s námi spojit, opět pište sms, příp. mail na gabriela.vanikova@email.cz - budeme brát na vědomí . Nejzažší termín k omluvě je daný den do 8,00, na pozdější omluvu budeme brát zřetel jen v nejzávažnějších případech.

Stran konzultací o lécích či zdravotních obtížích lze volat na 776712906, ne ve věcech organizačních či technických !!

Stran nových vyšetřeních požadujeme žádanku Obvodního dětského lékaře a všechny dostupné zprávy /, psycholog, neurolog, PPP, SPC, logoped/. A vyhraďte časovou rezervu, nové vyšetření je časově náročné se sepsáním často dlouhých anamnestických údajů

- od října 2022 zavádíme nově rezervační poplatek na převzetí do péče ve výši 500 kč s úhradou na č.ú 255763050/0300, VS je RČ dítěte, který Vám bude po provedeném vyšetření vrácen na příslušný účet - ze kterého peníze odešly. Bohužel dochází k úmyslnému blokování termínů, kdy pro další děti je možnost vyšetření pak nedostupná .


Naopak lze si objednat prvovyšetření po pracovní době, také od října, a to předčasně mimo pořadník

/ dle volných termínů/ na čas 16,30, který je navíc zpoplatněn částkou 500 kč a ta již nebude vrácena . Bude využita na charitativní účely.

Pokud se nedostavíte na smluvený termín a to bez smysluplné a včasné omluvy, bude recept či zájem o nový termín zpoplatněn částkou 100 kč /pokud se tak stane poprvé/, pokud se nedostavíte i podruhé, bude dítě vyřazeno z péče a znovupřevzetí bude zpoplatněné částkou 500 kč, zde došlo k navýšení z původních 200 kč a to jen díky laxních přístupů Vás rodičů.


Pokud již vystavený recept ztratíte nebo včas nevyzvednete v lékarně, bude duplikát rovněž zpoplatněn částkou 100 kč. Částka zvýšena z původních 50 kč.


Vždy odesáním na výše uvedené č.ú. 255763050/0300, VS je RČ dítěte. Veškeré poplatky budou využity na charitativní účely.

Vyžadujeme od Vás motivaci a ochotu věci měnit, přijmout zodpovědnost za zdravotní stav Vašich dětí . My Vám rády budeme průvodci, ale bez Vás stav a věci měnit nemůžeme.
Přijímáme jen objednané nebo předem domluvené pacienty.

Úprava pracovní doby :
pondělí 10-18
úterý psychoterapie dle domluvy
streda 9,45- 18,00
čtvrtek psychoterapie dle domluvy
pátek dle objednávek 10-15,00

Objednávky dětí z Okresu Karviná vyřizuje sestra vždy v úterý a čtvrtek na telefon. čísle 596491284. Nemocnice Havířov. Bohužel i zde jsem byla nucena vyhlásit stop stav. Objednávky na r. 2023 bude sestřička vyřizovat od konce září.

Pokud zdravotní stav Vašeho dítěte, které mám již v péči, je neodkladný, volejte 776712906. Pokud zdravotní stav Vašeho dítěte, které ještě nemám v péči, je natolik akutní, že nesnese odkladu, kontaktujte Obvodního dětského lékaře, který Vaše dítě vyšetří v rámci 1. linie a bude hledat ideální postup - nikoliv napsáním žádanky.


Akutní péči v okrese Ostrava vyřizuje FNO - PO !!!


Akutní péči v okrese Karviná lze domluvit vyjimečně i na tel. č. 776 712906, jinak v rámci pracovní doby ambulance při DO Nemocnice Havířov 596491284 - vždy úterý, čtvrtek
 

Děkuji za pochopení

dr. Gabriela Jahůdka Vaníková

Kontaktní informace

MUDr. Gabriela Jahůdka Vaníková
Otakara Jeremiáše 1973/4
Ostrava Poruba
708 00
Česká republika
IČ:
DIČ

Na telefon 604 448 116 volejte, prosím, v případech:

  • objednávky, změny a omluvy termínů
  • žádosti o recept a výpis z dokumentace

Na mobil 776 712 906 volejte, prosím, jen v případech:

  • konzultace zdravotního stavu
  • užívání léků, nežádoucí účinky
  • na mobilním čísle nemohu řešit objednávky apod.

V jiných případech můžete poslat SMS a asistentka se Vám ozve.

Nové prostory ambulance

Dorostová psychiatrie​   Dětská psychiatrie​   Dětská psychiatrie

Dále podporujeme

Feliti kastruje   Krmivo Brit