MUDr. Gabriela Jahůdka Vaníková

Dětská a dorostová psychiatrie, 

soukromá ambulance 

PP FIT Ostrava, s.r.o.

Titus Livius – „Lidskému rodu není nic dražšího než děti."

Aktuality :

Věnujte prosím vždy pozornost dovolené a zajistěte si s přestihem dostatek léků. Děkuji.

Plánované dovolené  pro únor t.č. jen pátek  9.2.2024  Ostrava

                                                                        čtvrtek 8.2. 2024 Havířov

Pro ostravskou ambulanci striktně preskripce v pondělí !!! , kdy je přítomna asistentka , psát sms na  604448116 / jiné žádosti nebudou brány v potaz /-  uvést jméno dítěte , aktuální telefon , termín plánované kontroly 

- v ostatních dnech jen v případě krajní nouze , jinak za poplatek  100 kč - s platbou na uvedený účet

.  Není  technicky možné řešit e recepty ad hoc ,na jiném pracovišti, v ústavu popř. ve dnech volna, protože Vám léky zrovna došly nebo odjíždíte pryč a nelze jinak.  V době mé planované dovolené to nebude technicky možné. Pro havířovskou ambulanci neslouží primárně kontakty na ostravské pracoviště !!.

Pro Havířov platí následující  -

Od 2.11.2023 pro dlouhotrvajícím období bez sestřičky , kdy to bylo těžké pro mne i Vás ,máme sestřičku Alenku.

Takže lze volat na 596491284  - úterý , čtvrtek 9-14,00 , s pauzou na oběd  12.30-13,00

a to stran léků, termínů, konzultací , příjem nových pacientů od března 2024

 Na ostravská čísla volejte jen v nejnutnějších případech , nemám v hlavě havířovskou kartotéku , omlouvám se . Není to má soukromá ambulance, takže k ní nemám mimo nemocnici přístup. Děkuji za pochopení

 zástup - Ostrava - PO FNO , Karviná - Nemocnice Havířov, PO / jen nejakutnější , neodkladné případy/

Od prosince 2023 zastupuji dr. Pavlíkovou Mílkovou a to v nejnutnějším případě. Preskripci léků si bude zajišťovat  nadále a dispenzarizační péči po pauze rovněž. Není třeba přecházet ! 

  

 • Objednávky nových dětí - odložen stop stav do března 2024 na obou pracovištích .!!!!!
 • Je mi to nesmírně líto , ale jsem zodpovědná za kvalitu péče nikoliv dostupnost. Volejte MInisterstvo zdravotnictví či Vaši pojišťovnu. V okrese Karviná event. KÚ jako zřizovatel Nemocnice .
 • Akutní stavy mimo okres Karviná řeší DPA FNO na úrovní lékař /praktický lékař, psycholog, jiný specialista/ s lékařem.
 • V okrese Karviná na tel. č. 596 491 284  - úterý , čtvrtek  9-14,00 , pauza na oběd  12,30-13,00 , event.  776712906 pište sms při neúspěchu dovolání,  vždy na telefonické zavolání doporučujícího praktika či specialisty, papírová žádanka pro akutní vyšetření je nedostačující. A nutno akutní vyšetření se mnou osobně domluvit,  veškeré vyšetření proběhne formou konzilia na DO  Nemocnice Havířov při přijetí dítěte k hospitalizaci.

Ostrava , mimo pořadník s platbou  500,- Kč na č.ú: 255763050/0300 lze objednávat 

Termín  vždy 16.30 středa - tzv. po pracovní době, lze objednávat stále vždy středy, s tím, že čekací doba je cca 2 měsíce.

 • Recepty pro Ostravu - sms na  604448116 , jen  v pondělky , jinak ven stavu krajní nouze, v ostatních bude případech bude zpoplatněno částkou 100 kč na číslo účtu viz výše
 • Recepty pro Havířov  -  volat úterý , čtvrtek mezi 9,00 až 14,00 Nemocnice Havířov , kl. 284


 

Jsme na nové adrese!

Vchod máme společný s lékárnou. Více informací, včetně adresy v sekci kontakt.

line

MUDr. Gabriela Jahůdka Vaníková má specializovanou způsobilost jak z dětského lékařství, tak dětské a dorostové psychiatrie. Její práce směřuje  na zdravý duševní vývoj  dětí a dorostu, spokojené fungování v rámci celé rodiny, diagnostiku a léčbu veškerých  psychiatrických diagnóz dětského a dorostového věku. 

Je Vaše dítě neklidné, nevydrží u hry, má problémy s učením, vyhýbá se škole, má ranní nevolnosti, bolesti bříška a hlavy bez objasněné příčiny? 

Mnohdy se za tělesným problémem může schovávat problém psychický. Není dobré problémy podceňovat a brát na lehkou váhu.

Pokud je Vaše dítě často a nadměrně smutné nebo úzkostné, vyhýbá se aktivitám a svým vrstevníkům, je potřeba obrátit se o pomoc k odborníkovi. Na vině tak může být úzkost či deprese a zde se bez pomoci odborného lékaře neobejdete.

Jestliže dítě trpí nechutenstvím, odmítá potravu nebo se přejídá, nemůže usnout, budí se děsivými sny, sebepoškozuje se, je agresivní či útočné, má tiky, provádí opakovaně rituály - zde rovněž neváhejte kontaktovat včas odborného lékaře.

Pokud dítě prožilo traumatickou situaci nebo má obtíže v rodině spojené např.
s rozvodem rodičů a všimli jste si nápadné změny v jeho chování – neodkládejte návštěvu odborného lékaře.

Dětská a dorostová psychiatrie je tu pro Vás, kontaktujte nás zde.

line

Všichni sedíme ve velkém divadle světa  a cokoliv se zde děje,  se dotýká nás všech.

J. A. Komenský

Zkusme najít společnou řeč s našimi dětmi, zkusme je pochopit a propojit naše dva světy. Naučme se vidět svět i jejich  dětskýma očima.

Motto: "Pomáháme dětem, pomáháme zvířatům."

Click and feed

Výrazné omezení pracovní doby!


Pro nové děti do Ostravy - ambulance Ot. Jeremiáše - objednávky výhradně ve středy v čase  8,30-9,30 , pak 12.30-  14,55 a 17,00-18,00 na telefonním čísle 604448116/ do pořadníku /. Bohužel nyní máme stop stav, (nevyřízené objednávky v pořadníku) .

Děti, které již máme v péči - lze nás kontaktovat v pondělky od 10,00 - 18,00 na telefonním čísle 604448116, pokud se Vám nepodaří s námi spojit pošlete sms, ozveme se zpět.

Pokud se chcete omluvit a nepodařilo se Vám s námi spojit, opět pište sms, příp. mail na gabriela.vanikova@email.cz - budeme brát na vědomí . Nejzažší termín k omluvě je daný den do 8,00, na pozdější omluvu budeme brát zřetel jen v nejzávažnějších případech.

Stran konzultací o lécích či zdravotních obtížích lze volat na 776 712 906, ne ve věcech organizačních či technických !!

Stran nových vyšetřeních požadujeme žádanku Obvodního dětského lékaře a všechny dostupné zprávy /, psycholog, neurolog, PPP, SPC, logoped/. A vyhraďte časovou rezervu, nové vyšetření je časově náročné se sepsáním často dlouhých anamnestických údajů

- od října 2022 zavádíme nově rezervační poplatek na převzetí do péče ve výši 500,- Kč s úhradou na č.ú 255763050/0300, VS je RČ dítěte, který Vám bude po provedeném vyšetření vrácen na příslušný účet - ze kterého peníze odešly. Bohužel dochází k úmyslnému blokování termínů, kdy pro další děti je možnost vyšetření pak nedostupná .


Naopak lze si objednat prvovyšetření po pracovní době, také od října, a to předčasně mimo pořadník

/ dle volných termínů/ na čas 16,30, který je navíc zpoplatněn částkou 500 kč a ta již nebude vrácena . Bude využita na charitativní účely.

Pokud se nedostavíte na smluvený termín a to bez smysluplné a včasné omluvy, bude recept či zájem o nový termín zpoplatněn částkou 100 kč /pokud se tak stane poprvé/, pokud se nedostavíte i podruhé, bude dítě vyřazeno z péče a znovupřevzetí bude zpoplatněné částkou 500 kč, zde došlo k navýšení z původních 200 kč a to jen díky laxních přístupů Vás rodičů.


Pokud již vystavený recept ztratíte nebo včas nevyzvednete v lékarně, bude duplikát rovněž zpoplatněn částkou 100 kč. Částka zvýšena z původních 50 kč.


Vždy odesáním na výše uvedené č.ú. 255763050/0300, VS je RČ dítěte. Veškeré poplatky budou využity na charitativní účely.

Vyžadujeme od Vás motivaci a ochotu věci měnit, přijmout zodpovědnost za zdravotní stav Vašich dětí . My Vám rády budeme průvodci, ale bez Vás stav a věci měnit nemůžeme.
Přijímáme jen objednané nebo předem domluvené pacienty.

Úprava pracovní doby :

 • pondělí 10-18
 • úterý psychoterapie dle domluvy
 • streda 9,45- 18,00
 • čtvrtek psychoterapie dle domluvy
 • pátek dle objednávek 10-15,00

Objednávky dětí z Okresu Karviná vyřizuje sestra vždy v úterý a čtvrtek na telefon. čísle 596 491 284. Nemocnice Havířov. Bohužel i zde jsem byla nucena vyhlásit stop stav.

Pokud zdravotní stav Vašeho dítěte, které mám již v péči, je neodkladný, volejte 776 712 906. Pokud zdravotní stav Vašeho dítěte, které ještě nemám v péči, je natolik akutní, že nesnese odkladu, kontaktujte Obvodního dětského lékaře, který Vaše dítě vyšetří v rámci 1. linie a bude hledat ideální postup - nikoliv napsáním žádanky.


Akutní péči v okrese Ostrava vyřizuje FNO - PO !!!


Akutní péči v okrese Karviná lze domluvit vyjimečně i na tel. č. 776 712906, jinak v rámci pracovní doby ambulance při DO Nemocnice Havířov 596 491 284 - vždy úterý, čtvrtek
 

Děkuji za pochopení

dr. Gabriela Jahůdka Vaníková

Kontaktní informace

MUDr. Gabriela Jahůdka Vaníková
Otakara Jeremiáše 1973/4
Ostrava Poruba
708 00
Česká republika
IČ:
DIČ

Na telefon 604 448 116 volejte, prosím, v případech:

 • objednávky, změny a omluvy termínů
 • žádosti o recept a výpis z dokumentace

Na mobil 776 712 906 volejte, prosím, jen v případech:

 • konzultace zdravotního stavu
 • užívání léků, nežádoucí účinky
 • na mobilním čísle nemohu řešit objednávky apod.

V jiných případech můžete poslat SMS a asistentka se Vám ozve.

Nové prostory ambulance

Dorostová psychiatrie​   Dětská psychiatrie​   Dětská psychiatrie

Dále podporujeme

Feliti kastruje   Krmivo Brit